Grow Your Life
służba holistyczna kursy e-trenerzy język angielski

Wyjątkowa inicjatywa naszych anglojęzycznych e-trenerów zaowocowała stworzeniem platformy w tym właśnie języku. Docieramy do odbiorców z ponad 100 krajów na całym świecie, aczkolwiek większość użytkowników pochodzi z krajów Zachodniej Europy. Poprzez popularne pytania na temat Biblii, modlitwy i wiary, prowadzimy ludzi do świadomego powierzenia swojego życia Bogu i wprowadzania Jego zasad w ich codzienne życie.