Regulamin korzystania z serwisu

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2024

Wprowadzenie

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze serwisy były przyjaznym i bezpiecznym miejscem dla wszystkich odwiedzających. Zapraszamy cię do zapoznania się z regulaminem naszych serwisów oraz regulaminem darowizn.

Pojęcia, którymi się tutaj posługujemy to:

 • Gdy używamy sformułowań „my”, „nam” lub „nasz”, odnosimy się do Stowarzyszenia DeoLink i podmiotów działających na jego zlecenie.
 • Nasze serwisy, Serwisy, Usługi: strony, aplikacje, usługi przez nas administrowane i pozostające pod naszą kontrolą. Wykaz naszych serwisów znajdziesz w Załączniku 1 do tego regulaminu.
 • Użytkownicy: osoby korzystające w jakikolwiek sposób z naszych serwisów, aplikacji i usług, posiadacze konta użytkownika, w tym również E-trenerzy, subskrybenci bądź odwiedzający.
 • Wydarzenia: organizowane przez nas konferencje, obozy, spotkania, koncerty, warsztaty lub szkolenia i inne wydarzenia związane z naszą działalnością.

Ochrona prywatności

Masz prawo odwiedzać i korzystać z części naszych serwisów bez konieczności ujawniania informacji o sobie. W czasie korzystania z serwisów możesz jednak zostać poproszony o założenie konta, aby uzyskać dostęp do pewnych treści, aplikacji, stron lub usług. Wypełniając formularz rejestracyjny, zgadzasz się na założenie konta i przestrzeganie zasad naszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

Naszym priorytetem jest ochrona praw użytkowników, którzy udostępnili nam swoje dane osobowe. Bardzo zależy nam na twoim zaufaniu, dlatego stworzyliśmy osobny dokument, który opisuje procesy związane z przetwarzaniem przez nas twoich danych. Zapraszamy cię do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

Treści serwisów

Treści naszych serwisów są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie publikacji prezentowanych w serwisie w celach komercyjnych lub nie prywatnych, rozpowszechnianie, adaptacja wymagają naszej zgody na piśmie. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie treści naszych serwisów niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Nasze serwisy mogą zawierać linki do innych stron internetowych, które są prowadzone przez inne organizacje, sponsorów, dostawców treści czy reklamodawców. Klikając na link czy przycisk aktywujący stronę zewnętrzną, zostaniesz przeniesiony na strony, których nie kontrolujemy, a zatem nasz Regulamin oraz Polityka Prywatności na nich nie obowiązuje. Również nasze serwisy mogą wykorzystywać zewnętrzne usługi do prezentowania treści (na przykład filmy bądź ankiety). Nie odpowiadamy za ich chwilowy brak dostępności bądź wyświetlone treści (na przykład proponowane filmy po obejrzeniu klipu wybranego przez nas).

Jako że korzystając z naszych serwisów możesz aktywnie współtworzyć ich treść, prowadzić konwersacje i interakcje z innymi użytkownikami, zobowiązany jesteś do przestrzegania Regulaminu, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, zwyczajów przyjętych w Internecie (netykieta) oraz dobrych obyczajów. W szczególności jesteś zobowiązany do:

 • powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisów, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z serwisów przez innych użytkowników;
 • powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;
 • niewykorzystywania naszych Serwisów – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej/spamu;
 • powstrzymywania się od działań naruszających nasze dobre imię oraz podmiotów z nami współpracujących;
 • niepodszywania się pod inne osoby.

Nasze prawa

Dołożymy wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisów i ich dostępności przez całą dobę, nie ponosimy jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisów ze względów technicznych.

Zastrzegamy sobie prawo do:

 • zmiany parametrów kont użytkowników;
 • zmiany cech użytkowych i możliwości serwisów, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności;
 • okresowego wyłączenia serwisów bez uprzedniego powiadomienia, związanego w szczególności z jego modyfikacją;
 • usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Serwisów lub całkowitego zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisów;
 • zaprzestania świadczenia usług w ramach Serwisów bądź usunięcia konta użytkownika z ważnych przyczyn, a zwłaszcza naruszania postanowień Regulaminu.

Nasza odpowiedzialność

Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wyłączających naszą odpowiedzialność, nasza odpowiedzialność, niezależnie od jej podstawy prawnej, jest ograniczona do przypadków wyrządzenia szkody z naszej umyślnej winy oraz do wysokości poniesionej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści.

Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu nie ponosimy odpowiedzialności za:

 • formę oraz treść, w szczególności poprawność treści oraz materiałów umieszczonych w Serwisach przez naszych Użytkowników;
 • jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników lub inną osobę treści lub materiałów uzyskanych za pośrednictwem Serwisów;
 • prawidłowość działania zamieszczonych na łamach Serwisów narzędzi, w szczególności za wszelkie korzyści utracone przez Użytkowników w związku z nieprawidłowym ich działaniem;
 • utratę jakichkolwiek danych zamieszczonych przez Użytkowników na łamach Serwisów, bądź za ich pośrednictwem przekazywanych innym Użytkownikom, w szczególności utratę spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych;
 • prawidłowość danych udostępnionych przez Użytkowników innym Użytkownikom, jak również sposób ich wykorzystania przez innych Użytkowników;
 • uzyskanie przez podmioty trzecie dostępu do zbioru danych udostępnionych przez Użytkowników w następstwie usunięcia bądź pominięcia przez nich stosowanych przez nas zabezpieczeń powyższych danych.
 • skutki zainstalowania przez Użytkowników aplikacji pobieranych za pośrednictwem Serwisów;
 • niezgodne z prawem bądź licencją wykorzystanie aplikacji pobieranych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisów.

Udział w wydarzeniach

Jesteśmy zaangażowani w organizację wielu wydarzeń, które odbywają się w całej Polsce. Dokładamy wszelkich starań, by informować o nich w jasny i czytelny sposób i umożliwić wygodny proces zapisu i rejestracji. Również w trakcie wydarzeń staramy się zapewnić miłą i uprzejmą atmosferę. Z uwagi na to zobowiązujemy wszystkich uczestników wydarzeń do tego samego, a w szczególności:

 • powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie wydarzenia, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z wydarzenia przez pozostałych uczestników;
 • powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych uczestników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych uczestnikach bez ich wyraźnej zgody;
 • powstrzymywania się od działań naruszających nasze dobre imię oraz podmiotów z nami współpracujących;
 • przestrzegania Regulaminu, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów;
 • przestrzegania wszystkich szczegółowych zasad bądź regulaminów określonych dla danego wydarzenia;
 • zakazu spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania wszelkich środków odurzających i narkotyków.

Wszelkie zdarzenia i incydenty łamiące te postanowienia mogą być podstawą do usunięcia z terenu wydarzenia, bez rekompensaty i zwrotu poniesionych kosztów związanych z udziałem w wydarzeniu.

Zmiany regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszego Regulaminu. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie deolink.org/regulamin-serwisu, w związku z czym zalecamy bieżące odwiedzanie naszej strony internetowej i monitorowanie aktualności zasad korzystania z naszych serwisów przez wszystkich naszych użytkowników.

Kontakt

Jeżeli nie znajdziesz tu odpowiedzi na swoje pytania dotyczące naszej platformy, bądź chcesz się z nami skontaktować napisz na adres deolink@deolink.org , bądź korespondencyjnie:

Stowarzyszenie DeoLink
Malinka 65D/2
43-460 Wisła, Polska

Załącznik 1:

Serwisy Stowarzyszenia Deolink: W przygotowaniu