Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2024

To, co najważniejsze

Stowarzyszenie DeoLink (dalej także jako: DeoLink) bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników naszych serwisów. Dlatego:

 • Nasze formularze online są zawsze zaszyfrowane, a nasza sieć jest chroniona i monitorowana.
 • Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy pozyskanych danych osobowych instytucjom czy osobom trzecim w celu ich handlowego wykorzystania;
 • Treść wpisów / konwersacji prowadzonych za pomocą naszych serwisów nie może być ujawniona osobom trzecim bez wyraźnej zgody ich autorów.
 • Powołaliśmy profesjonalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, aby upewnić się, że nasze zabezpieczenia gwarantują ochronę danych na odpowiednio wysokim poziomie.
 • W sprawach nieuregulowanych Polityką prywatności lub Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Wprowadzenie

Zdajemy sobie sprawę, że tylko dokładna informacja o działaniach podejmowanych na danych osobowych pomoże ci nam zaufać i swobodnie korzystać z możliwości oferowanych przez nasze serwisy. Poniższy dokument pomoże ci zapoznać się z zasadami, jakimi się kierujemy, bez względu na to, czy korzystasz z naszych usług jako końcowy odbiorca (odwiedzasz nasze strony, korzystasz z kursów internetowych, aplikacji mobilnych, wiadomości e-mail, zasobów multimedialnych czy w jakikolwiek inny sposób), bądź jesteś czynnie zaangażowany, jako E-Trener, wolontariusz, współpracownik, bądź osoba wspierająca nas finansowo.

Zapewniamy cię, że chcemy chronić i odpowiednio traktować dane osobowe użytkowników naszych serwisów. Publikujemy tą Politykę Prywatności, żeby przedstawić nasze podejście do tego tematu.

Administrator danych osobowych

Administratorem twoich danych osobowych jest DeoLink z siedzibą w Wiśle. Gdy używamy sformułowań „my”, „nam” lub „nasz”, odnosimy się do Stowarzyszenia DeoLink i podmiotów działających na jego zlecenie. Naszą misją jest docieranie do ludzi z przesłaniem Ewangelii, wykorzystując do tego media i współczesne środki przekazu, w tym również Internet. Jesteśmy strukturą ponadwyznaniową, w której działanie zaangażowane są osoby z wszystkich głównych wyznań chrześcijańskich w Polsce. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie https://deolink.org Jeśli masz jakieś pytania odnośnie naszej polityki prywatności skontaktuj się z specjalnie przez nas powołanym inspektorem ochrony danych, poprzez email lub listownie:

Emilian Kujawski
E-mail:iod@deolink.org

Adres korespondencyjny:
Inspektor Ochrony Danych
Stowarzyszenie DeoLink
Malinka 65D/2
43-460 Wisła, Polska

Spis treści

 • Czym są dane osobowe?
 • W jaki sposób gromadzimy twoje dane osobowe?
 • Jeśli masz 16 lat lub mniej?
 • Jakie informacje możemy gromadzić?
 • Jak i dlaczego wykorzystujemy twoje dane?
 • Z kim dzielimy się twoimi danymi?
 • Łącza do stron osób trzecich
 • W jaki sposób chronimy twoje dane?
 • Jak długo będziemy przechowywać twoje dane?
 • Jak działa międzynarodowe przekazywanie danych osobowych?
 • Jakie masz prawa w związku ze swoimi danymi osobowymi?
 • W jaki sposób złożyć skargę lub wyrazić zaniepokojenie
 • Czym są ciasteczka (ang. cookies)?
 • Jakich ciasteczek używamy i w jakich celach?
 • W jaki sposób mogę kontrolować używanie cookies?
 • Czy ta Polityka Prywatności może ulec zmianie?

Czym są dane osobowe?

Generalnie rzecz ujmując dane osobowe to wszelkie informacje, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować ciebie jako unikalną osobę fizyczną. Więcej na temat kategorii gromadzonych przez nas danych znajdziesz w akapicie „Jakie informacje możemy gromadzić?”.

W jaki sposób gromadzimy twoje dane osobowe?

Możemy zbierać i przechowywać twoje dane…

1. …gdy odwiedzasz naszą stronę internetową.
Możesz przeglądać naszą stronę internetową, nie mówiąc nam kim jesteś i nie ujawniając informacji o sobie, na przykład swojego adresu e-mail. Nasze serwery mogą zebrać anonimowe informacje dotyczące twoich odwiedzin na naszej stronie, jak na przykład adres IP i domena, którą wykorzystałeś do wejścia na naszą stronę, rodzaj wyszukiwarki, strona na którą wszedłeś i którą opuściłeś, jakakolwiek podstrona wewnątrz naszej strony, którą obserwujesz z tego adresu IP oraz kraj, w którym jesteś. Używamy tych danych do analizy funkcjonowania naszej strony (np. liczba odwiedzin, przeciętnie spędzony czas, oglądane podstrony, itp.), jak również do celów operacyjnych, na przykład do nieustannego podnoszenia wydajności działania naszych serwisów.

2. …gdy sam dzielisz się z nami swoimi danymi osobowymi.
Możemy zbierać i przechowywać twoje dane, gdy wchodzisz z nami w interakcje poprzez tą lub inne nasze strony. To może się zdarzyć, kiedy…

 • wypełnisz którykolwiek z formularzy kontaktowych na naszej stronie;
 • zarejestrujesz się na organizowane przez nas wydarzenie;
 • zarejestrujesz się, by otrzymywać newsletter lub inne nasze publikacje;
 • zarejestrujesz się na kurs on-line;
 • wyślesz nam zapytanie, wniosek lub skargę;
 • złożysz podanie o współpracę lub zarejestrujesz się jako wolontariusz;
 • finansowo wesprzesz naszą pracę;
 • będziesz korespondował z jedną z osób z naszego zespołu.

3. …gdy pośrednio przekażesz nam informacje o sobie.
Jeśli odwiedzasz nasze profile w mediach społecznościowych, np. na Facebooku, Instagramie, Tik-Toku czy korzystasz z YouTube, możemy uzyskać dostęp do twoich danych osobowych. Zakres pozyskanych informacji będzie zależny od ustawień prywatności określony przez ciebie w każdej z tych platform. Zmiana aktualnych ustawień w serwisach zewnętrznych wymaga od ciebie odniesienia się do ich zasad prywatności.

Możemy również uzyskać informacje na temat twoich odwiedzin na naszej stronie lub podstronie na podstawie ciasteczek (ang. cookies). Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, przejdź do sekcji dotyczących ciasteczek w tej Polityce Prywatności.

Jeśli masz 16 lat lub mniej?

Jeśli masz 16 lat lub mniej, zanim przekażesz nam jakiekolwiek swoje dane osobowe, w szczególności jeśli chcesz założyć profil użytkownika i korzystać z kursów on line, musisz uzyskać zgodę swojego rodzica/prawnego opiekuna.

Jakie informacje możemy gromadzić?

Gromadzone przez nas informacje są ograniczane tylko i wyłącznie do takich, które pozwalają dostarczać ci nasze usługi i zapewniać ich odpowiedni standard. Wśród zbieranych danych mogą znaleźć się: twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, data urodzenia, powody, dla których jesteś zainteresowany jakąś stroną lub projektem DeoLink oraz inne informacje, którymi zdecydujesz się z nami dobrowolnie podzielić za pomocą formularzy zapisu bądź rejestracji.

Nasze serwisy umożliwiają ci również prowadzenie otwartej konwersacji (pisemnie bądź ustnie) z innymi użytkownikami serwisu lub z E-trenerami. Treści tych konwersacji są poza naszą bezpośrednią kontrolą i nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe ich wykorzystanie. Zalecamy, żeby w tych konwersacjach nie dzielić się żadnymi poufnymi informacjami, w szczególności danymi osobowymi. Odejście od tej zasady odbywać będzie się wyłącznie na odpowiedzialność osoby udostępniającej swoje dane i nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora danych.

Pewne rodzaje danych osobowych zostały prawnie uznane za bardziej wrażliwe („szczególnej kategorii”). Wśród nich znajdują się informacje ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania religijne i filozoficzne oraz opinie polityczne, informacje o członkostwie w związkach zawodowych, dane genetyczne czy biometryczne, informacje dotyczące zdrowia oraz dane związane z życiem seksualnym lub orientacją seksualną.

Tylko i wyłącznie na podstawie twojej wyraźnej i dobrowolnej zgody możemy przetwarzać dane osobowe szczególnych kategorii, to jest jedynie wówczas, gdy ty zdecydujesz się powiedzieć nam o swoich refleksjach i/lub doświadczeniach z tego zakresu.

Jak i dlaczego wykorzystujemy twoje dane?

Wykorzystujemy twoje dane osobowe przede wszystkim w następujących celach:

 • Odpowiadanie na prośby: jeśli skontaktujesz się z nami zadając pytanie, możemy wykorzystać twoje dane osobowe aby na nie odpowiedzieć.
 • Dostęp do kursów i usług w Internecie: Twoje dane wykorzystane są do umożliwienia ci wzięcia udziału w kursach internetowych oraz skorzystania z innych usług oferowanych drogą cyfrową.
 • Dostęp i dostosowanie naszej strony internetowej: Możemy użyć twoich danych osobowych, by pomóc ci wejść na naszą stronę i dostosować treść do twoich potrzeb rozwoju.
 • Udział w wydarzeniach off-line: podobnie jak w przypadku usług cyfrowych, Twoje dane mogą być niezbędne do umożliwienia ci wzięcia udziału w wydarzeniach w świecie rzeczywistym, takich jak: konferencje, obozy, imprezy integracyjne lub szkoleniowe.
 • Przetwarzanie aplikacji dotyczących rozpoczęcia współpracy:  Możemy przetwarzać twoje dane osobowe, jeśli prześlesz nam swój życiorys lub CV, aby ocenić twoje kwalifikacje i udzielić ci odpowiedzi.
 • Cele transakcyjne: Wykorzystamy twoje dane osobowe do wypełnienia zobowiązań powstałych w wyniku jakichkolwiek umów na dobra lub usługi, które u nas zamówisz lub na które razem się zgodziliśmy (na przykład udział w szkoleniu lub konferencji).
 • Analizy jakości świadczenia usług: Możemy użyć twoich danych osobowych do poprawienia aktualnych i przyszłych sposobów dostarczania naszych usług. W tym celu możemy wykorzystać usługi innych dostawców.
 • Zbieranie funduszy: Twoje dane będą niezbędne, byśmy w zgodzie z przepisami mogli ogłaszać możliwość wspierania projektów oraz odnotowywać i przechowywać dane na temat przekazywanych nam darowizn.
 • Działania promocyjne: Będziesz otrzymywać od nas informacje o wydarzeniach i nowościach (newslettery) jedynie wówczas, gdy wyrazisz na to zgodę. Ponadto możliwe jest, że będziemy cię informować o sprawach, które w uzasadniony sposób mogą być dla ciebie interesujące. W każdym przypadku będziemy respektować twoje prawo do wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec tego typu komunikacji.
 • Administracja: Możemy wykorzystać twoje dane osobowe, aby zapisać oraz przetworzyć twoją skargę, zapisać prośbę o nieotrzymywanie dalszej komunikacji marketingowej, zapisać historię współpracy z wolontariuszami oraz dla innych niezbędnych wewnętrznych celów archiwalnych.
 • Ochrona twoich podstawowych korzyści: Możemy przetworzyć twoje dane osobowe, gdy mamy uzasadnione podejrzenie, że występuje ryzyko zagrożenia poważną krzywdą względem ciebie lub kogoś innego.
 • Badania rynku i ankiety: Możemy zaprosić cię do uczestnictwa w ankietach lub badaniu rynku, w celach poprawy funkcjonowania naszej strony czy strategicznego rozwoju naszych usług. Udział w badaniach jest zawsze dobrowolny i – o ile nie umówimy się inaczej – anonimowy.
 • Zgodność z prawem i regulacjami: Możemy wykorzystać twoje dane osobowe, by spełnić obowiązki wynikające z obowiązującego prawa, np. dotyczącego zatrudnienia lub podatków.

Z kim dzielimy się twoimi danymi?

Będziemy wykorzystywali twoje dane tylko i wyłącznie do celów, dla których je pozyskaliśmy, a jeśli będziemy je udostępniać podmiotom trzecim, to zawsze będzie to miało związek z realizacją naszych zobowiązań względem ciebie.

Nigdy nie sprzedamy lub nie przekażemy twoim danych osobowych osobom ani instytucjom trzecim dla realizacji ich własnych, odrębnych celów, chyba że będziemy do tego zobowiązani na mocy prawa. W przypadku otrzymania wiadomości marketingowej sugerującej naszą zgodę lub udostępnienie danych, prosimy o pilny kontakt z nami.

Nasi zewnętrzni dostawcy mogą mieć dostęp do twoich danych, o ile pomagają nam zapewnić jakość i utrzymanie naszych usług, realizację projektów lub zbiórkę funduszy. Tacy dostawcy będą działać wyłącznie na podstawie otrzymanych od nas instrukcji i podlegają sprawdzeniu przed rozpoczęciem współpracy, a zawarte w umowach zobowiązania uwzględniają restrykcyjne warunki na temat ochrony danych. Aktualnie mamy podpisane umowy z następującymi dostawcami usług:

 • Studio DR sp. z o. o. – zlokalizowane w Polsce i będące w 100% własnością DeoLink. Jest to nasza spółka „narzędziowa”, która zatrudnia ekspertów z wielu dziedzin i pomaga nam realizować cele statutowe, między innymi przez tworzenie treści dostępnych serwisach internetowych czy zapewnienie bezpiecznego hostingu przetwarzanych przez nas danych;
 • Salesforce.com dostawca systemu zarządzania komunikacją z klientami. Wiodący, działający globalnie podmiot z siedzibą w USA;

W przypadku, gdy organizujemy konferencje lub spotkania może okazać się, że pewne dane muszą zostać przekazane usługodawcom, takim jak ośrodki konferencyjne/hotele bądź firmy ubezpieczeniowe.

Podporządkujemy się prośbom ujawnienia danych, gdy będzie to wymagane przez prawo. Na przykład, możemy ujawnić twoje dane osobowe uprawnionym organom w celu prowadzenia śledztwa podatkowego, w celach zapobiegania lub wykrycia przestępstwa. Możemy również podzielić się twoimi danymi ze służbami ratunkowymi, jeżeli mamy podstawy twierdzić, że występuje ryzyko zagrożenia poważną krzywdą wobec ciebie lub innej osoby.

Łącza do stron osób trzecich

Na naszych stronach możesz znaleźć linki do innych stron internetowych, które są prowadzone przez niezależne od nas organizacje, sponsorów, firmy czy strony reklamujące się. Po kliknięciu na łącze lub przycisk kierujący cię do zewnętrznej strony, opuszczasz naszą stronę i zostajesz przeniesiony na strony poza naszą kontrolą. W związku z tym nasza Polityka Prywatności już tam nie obowiązuje. Musisz przeczytać politykę prywatności strony trzeciej, żeby dowiedzieć się w jaki sposób tam będą wykorzystywane twoje dane osobowe.

W jaki sposób chronimy twoje dane?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa twoich danych osobowych używamy odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych. Ograniczamy dostęp do informacji do osób, które potrzebują je znać, oraz upewniamy się, że nasi ludzie są świadomi, że te informacje mają być używane wyłącznie w zgodzie z tą Polityką Prywatności oraz innymi procedurami ustanowionymi dla zapewnienia legalności przetwarzania danych.

Regularnie przeglądamy i aktualizujemy uprawnienia osób, które mogą mieć dostęp do przechowywanych przez nas informacji, aby zapewnić, że te dane są przetwarzane tylko przez przeszkolonych pracowników, wolontariuszy lub zleceniobiorców.

Nasze formularze online są zawsze zaszyfrowane, a nasza sieć jest chroniona i monitorowana.

Poufność i bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne. Treść konwersacji prowadzonych za pomocą naszych serwisów nie może być ujawniona osobom trzecim bez wyraźnej zgody autorów, z wyłączeniem sytuacji, gdy konwersacje wyraźnie są oznaczone jako publiczne. Nasi pracownicy i współpracownicy są pouczeni o tym i wyrazili na to swoją zgodę. Ciebie również zobowiązujemy do zachowania poufności. Korzystając z naszych serwisów zgadzasz się, by nie publikować i nie udostępniać treści rozmów odbytych z naszymi wolontariuszami bądź innymi użytkownikami, bez ich wyraźnej zgody.

Jeżeli używasz swojej karty kredytowej lub debetowej, by przesłać dotację, bezpiecznie przekazujemy szczegóły twojej karty naszym partnerom, zajmującym się przetwarzaniem płatności. Nie przechowujemy tych danych na naszej stronie.

Mimo tego należy być świadomym, że istnieje ryzyko związane z przesyłaniem informacji w sieciach publicznych (otwarte hot spoty) lub z korzystaniem z ogólnodostępnych komputerów i nie możemy w 100% zagwarantować bezpieczeństwa danych (włącznie z danymi osobowymi) ujawnionych lub przekazanych za pomocą sieci publicznych czy połączeń nieszyfrowanych.

Jak długo będziemy przechowywać twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub do czasu twojego wyraźnego wycofania zgody (lub zgłoszenia sprzeciwu) na ich przetwarzanie. Jeżeli nie umiesz szybko zlokalizować odpowiedniego polecenia do zaprzestania przetwarzania twoich danych osobowych w którejś z naszych usług, możesz zawsze napisać na adres iod@deolink.org i poprosić o usunięcie twoich danych z konkretnej usługi.

Jeśli poprosisz o zaprzestanie przetwarzania twoich danych osobowych do celów marketingowych, w niektórych przypadkach będziemy musieli dodać twoje dane do pliku blokującego, dzięki któremu twoja prośba będzie mogła być wyegzekwowana.

Jeżeli chodzi o dane osobowe związane z transakcjami finansowymi, twoje dane będą przetwarzane tak długo, jak jest to wymagane przez prawo dotyczące podatków i księgowości (może to być do sześciu lat od wykonanej transakcji).

Jak działa międzynarodowe przekazywanie danych osobowych?

Dokładamy starań, by gromadzone przez nas dane osobowe nie były przekazywane i przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. by w najdalszym możliwym stopniu były przetwarzane w obszarze obowiązywania europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Jednakże, ze względu na globalny charakter i powiązania niektórych usług świadczonych w Internecie, w szczególnych wypadkach możemy korzystać z usług dostawcy zlokalizowanego poza EOG. Każdorazowo będziesz informowany o takiej sytuacji przed rozpoczęciem przetwarzania danych. Dobierając usługodawców spoza EOG każdorazowo weryfikujemy gwarancję odpowiednich zabezpieczeń zapewnianych podczas przetwarzania twoich danych osobowych przez dostawcę, jak na przykład pochodzenie dostawcy z kraju uznanego za bezpieczny odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej lub stosujących określone przez nią standardowe klauzule umowne.

Pod poniższym linkiem (https://deolink.org/transfer-danych-do-krajow-trzecich/) znajdziesz szczegółowe informacje o podmiotach z krajów trzecich, którym mogą być udostępniane dane oraz o mechanizmach zabezpieczenia danych w takich przypadkach.

Jakie masz prawa w związku ze swoimi danymi osobowymi?

W każdej chwili możesz zrealizować prawo dostępu do twoich danych osobowych, które są przez nas przetwarzane (informacji o ich zakresie, celach przetwarzania) oraz do poprawienia wszelkich nieścisłości. Masz również prawo poprosić nas o usunięcie twoich danych osobowych lub o ograniczenie ich przetwarzania. Nasze usługi, jak kursy internetowe czy subskrypcje wiadomości e-mail dają ci możliwość prostego zrealizowania tych praw za ich pomocą. Jeśli dana usługa nie udostępnia takiej funkcjonalności automatycznie, napisz wiadomość do inspektora danych osobowych (iod@deolink.org), a on przeprowadzi cię przez ten proces. Prześlij również dodatkowe informacje związane z wcześniejszą komunikacją z nami, które mogą nam pomóc zlokalizować twoje dane.
Zgodnie z prawem ochrony danych twoje żądanie zostanie zrealizowane najpóźniej w ciągu 30 dni od otrzymania twojej pisemnej prośby.

W jaki sposób złożyć skargę lub wyrazić zaniepokojenie?

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji lub masz pytania dotyczące tej Polityki Prywatności, jeśli chcesz złożyć oficjalną skargę dotyczącą naszego podejścia do ochrony danych lub chcesz wyrazić zaniepokojenie związane z prywatnością, skontaktuj się z DeoLink na adres e-mail: iod@deolink.org ​ lub adres korespondencyjny:

Inspektor Ochrony Danych
DeoLink
Malinka 65D/2
43-460 Wisła, Polska

Gdy chcesz złożyć skargę w związku z naszym niewłaściwym traktowaniem twoich danych osobowych, postępuj zgodnie z procedurą dotyczącą skarg. Jeśli nie jesteś zadowolony z otrzymanej odpowiedzi, zgłoś swoje zaniepokojenie właściwemu organowi nadzoru, tj.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
https://uodo.gov.pl/

Czym są ciasteczka (ang. cookies)?

Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe, które są ściągane i przechowywane na twoim urządzeniu podczas odwiedzania stron internetowych. Ciasteczka są rozpowszechnionym narzędziem wśród właścicieli stron internetowych, używanym w celach zapewnienia ci dobrego doświadczenia podczas przeglądania stron.

Odwiedzając naszą stronę, możemy wysłać „ciasteczko” na twoje urządzenie i obserwować twoją wizytę. Działa ono jak karta identyfikacyjna, która pozwala naszej stronie rozpoznać cię i zachować informacje, które mogą być odpowiednie w kontakcie z naszą stroną. Ciasteczko pozwala nam obserwować twoją wizytę na stronie, dzięki czemu lepiej rozumiemy twoje wykorzystanie naszej strony i możemy dostosować ją, by lepiej odpowiadała twoim potrzebom.

Jakich ciasteczek używamy i w jakich celach?

Podzieliliśmy wykorzystywane ciasteczka na dwie kategorie – ciasteczka funkcjonalności oraz ciasteczka wydajnościowe. Każda z tych kategorii jest opisana poniżej, uwzględniając szczegóły konkretnych ciasteczek, aczkolwiek możemy wykorzystywać dodatkowe lub zamienne ciasteczka wewnątrz każdej grupy.

Zwróć uwagę, że osoby trzecie (włącznie z, np. sieciami reklamowymi i dostawcami zewnętrznych usług, jak analityka ruchu w Internecie) również mogą wykorzystywać ciasteczka, które są poza naszą kontrolą. Te ciasteczka mogą być z grupy ciasteczek funkcjonalności lub ciasteczek reklamowych.

Ciasteczka funkcjonalności

Poprawiają twoje doświadczenie korzystania ze strony, rozpoznając kiedy wracasz na naszą stronę, na przykład poprzez zapamiętywanie preferencji dostępu, preferencji działania systemu itp. …

Ciasteczka wydajnościowe

Dzięki nim możemy obserwować i poprawiać funkcjonowanie naszej strony. Pozwalają na przykład na zliczanie odwiedzających, identyfikują źródło ruchu oraz wskazują na najbardziej popularne części strony

 • Google Analytics. To ciasteczko jest używane do obserwowania ruchu na naszej stronie za pomocą interfejsu Google Analytics.
 • Matomo (Piwik). To ciasteczko jest używane do obserwowania ruchu na naszej stronie za pomocą interfejsu Matomo (Piwik).
 • Piksel Facebooka. Narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników odwiedzających nasze serwisy.

W jaki sposób mogę kontrolować używanie cookies?

O tym, że nasza strona używa ciasteczek informuje cię baner wyświetlany podczas pierwszego jej wyświetlenia. Zakres ciasteczek, na które wyrazisz zgodę będzie akceptowany przez twoją przeglądarkę do momentu zmiany ustawień. Jeśli chcesz ograniczyć, zablokować lub usunąć ciasteczka ustawione na stronach www, zazwyczaj możesz to uczynić w ustawieniach przeglądarki. Można je zwykle znaleźć w „opcjach” lub „preferencjach” w menu przeglądarki.

Zwróć jednak uwagę, że gdy ustawisz twoją przeglądarkę, by blokowała wszystkie ciasteczka, możesz nie być w stanie dotrzeć do wszystkich części naszego serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień, to nasza strona będzie wysyłała ciasteczka.

Czy ta Polityka Prywatności może ulec zmianie?

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie www.deolink.org w zakładce/pod linkiem „Polityka Prywatności”, w związku z czym zalecamy bieżące odwiedzanie naszej strony internetowej i monitorowanie aktualności zasad korzystania z naszych serwisów przez wszystkich naszych użytkowników. Zmiany nie dotyczą naszej podstawowej zasady: danych osobowych naszych użytkowników nie udostępniamy osobom i instytucjom trzecim.

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

Życzymy dobrego dnia!
Stowarzyszenie Deolink